Stichting By Matties

Het ontstaan van de stichting

Gerard van Barneveld heeft By Matties opgericht omdat hij merkte dat het moeilijk is voor mensen die om wat voor reden geen baan hebben om weer aan de slag te gaan.

Natuurlijk heeft dit soms ook te maken met de eigen instelling van mensen, maar hij kwam er achter dat de drempel vaak erg hoog is en men vaak praktische hulp nodig heeft om allerlei randzaken te bekijken en te regelen. Er zijn vaak veel mensen betrokken bij b.v. iemand die in de bijstand( participatiewet) zit, zoals o.a. jobcoaches, jobmatchers, klantmanagers, budgetcoaches, begeleiders. Maar voor echt praktische zaken waar je mee te maken krijgt ben je afhankelijk van je eigen netwerk of dat één van bovenstaande personen dit wil/kan/ mag oppakken. Wij proberen met onze CONNECTORS een spin in het web te zijn en hulpinstanties te bewegen extra inspanning te leveren en als deze niet in beweging komen zelf in actie te komen.

Er zijn minimaal 1.000.000 mensen die niet of nauwelijks meedoen op de arbeidsmarkt en dit wel zouden kunnen/willen. Maar door de bureaucratie en de financiële “straf “ als je gaat werken nemen mensen vaak niet de moeite en blijven vaak om financiële redenen in een uitkering hangen. Wij willen laten zien dat legaal lekker bezig zijn ook veel voordelen heeft als alleen maar financiële. En als het voor die persoon mogelijk is kunnen wij begeleiden naar een baan extern of intern. Totaal zijn er in Nederland 5.000.000 mensen met een uitkering en 450.000 vacatures, het moet toch mogelijk zijn om een deel van bovenstaande groep de openstaande vacatures te laten vervullen.

By Matties is overigens geen zorgverlener of jobcoach instelling en ook ontvangen wij geen subsidie.

Daardoor kunnen wij zuiver, zonder inmenging van andere partijen en vooral onafhankelijk onze CREATORS ondersteunen.

Wij willen wel samenwerken met andere instanties maar alleen als onze onafhankelijkheid is geborgd en wij de regie naar onze CREATORS blijven voeren.

gerard-2
Winkelwagen